Loading...

Bài viết

Sự khác biệt giữa văn hoá uống cà phê của Việt Nam và phương Tây

10-01-2018   Mr. Admin   Tản mạn cà phê   0 Bình luận
Sự khác biệt giữa văn hoá uống cà phê của Việt Nam và phương Tây

Cà phê ở đây dành cho việc thưởng thức một cách chậm rãi, tương tự như cách uống của người Pháp. Tuy nhiên, người Pháp uống cà phê trước khi ngày làm việc bắt đầu. Còn ở Việt Nam, người ta th